Raftaar Badal Laina – Parveen Shakir

Duniya Ki Muhabbat Main Atwaar Badal Laina

Mosam Jo Naye Aaye Raftaar Badal Laina

Rating: 1 out of 5.

Leave a Reply